Takstikker

I arbeidet med kløving av takstikker, får en samtidig med seg svært nyttig kunnskap om tre og trevirke generelt. Om en skal jobbe mye med treverk manuelt og med håndverktøy, er det en forutsetning for et godt sluttresultat, at emnet er godt, og egner seg til det det skal brukes til. Her er noe av det vi fant ut på noen dager i skogen ved Smithsetra. Norsk Kulturminnefond har lagt ut en artikkel om legginga av takstikker på Smithsetra. Les mer her.

Sammendrag fra kurs i kløving av takstikker på Smith setra

Erfaringer fra skogen angående det å ta ut riktige tre

- Rettvokst. Ta av bark men ikke bastlag, dra kniven med baksida av spissen. På noen tre er det også lett å se på kvisten om treet er rett eller ikke. Kvist skal vokse ut rett overfor hverandre sett frå rota og opp. Bra indikasjon på om det er rettvokst eller ikke. Det vi ikke prøvde var å ta ut trær som var ekstremt høyrevridd, med tanke på om dette var kun i yta, såkalt aldersved, og var rettvokst inni. Det kunne se ut som det heller var en fordel at treet hadde en svak vridning mot venstre. Om treet hadde en vridning mot høyre, ble det likevel venstrevridd inn mot ungdomsveden.

- Kvistsetting. Mye stor grov kvist viste seg å være et dårlig tegn. Det er en klar sammenheng mellom stor grov kvist, og at treet har fått stor plass i ungdommen, slik at det har vokst for fort i starten. Jevn kvistsetting og flat krone er en fordel. Dette tyder også på stor andel alved/kjerneved. Men selv om vi felte flere tre med forholdsvis flat krone, fant vi ingen tre som hadde ekstremt stor andel alved/kjerneved. For å få gode emner må treet ha vokst jevnt. Vi hadde noen tre som tydelig hadde fått god plass etter noen år, som tydeligvis hadde blitt spart ved ei tynning eller lignende. Disse var ikke egnet.

- Margsprekk. Det viste seg at en tydelig margsprekk var en fordel med tanke på å lettkløvd treet var. Men margsprekk i seg selv er ingen garanti for om det er rettkløvd.

- Bark. Om barken var grov (”barkebåtbark”) eller var mer jevn og med mindre ”flak” så vi ingen klar sammenheng på. Men det kunne se ut som det var bra om gråbarken gikk langt oppover stammen, og ikke at gulbarken gikk langt ned. Tre som såg uryddig ut i barken langt ned på stammen kunne likevel vise seg å være lettkløvd fine emner.

- Plassering i terrenget. I starten lette vi tre kun på flat mark og ikke i skråninger. Vi valgte bort alle tre som kunne ha tånnå (tennar), og hadde kraftig rotsløng, bøy i nederste del av stammen. Ettersom vi gikk tom for gode emner forsøkte vi trær som

stod i skråninger. Dette viste seg at dette gikk veldig bra. Fortsatt var det viktigst at treet var rettvokst med tanke på vridning mot høyre eller venstre. Om treet vi felte hadde tydelig tånnå, ble denne biten kløvd vekk, og resten av treet var bra emner til stikker. Det siste treet vi felte hadde kraftig sløng i rota, men hadde god kløv. Det hadde vokst sent i ungdommen, og var rettkløvd. Treet stod i skråning.

Tre som stod i eller tett ved myr egnet seg ikke. Disse har nok stått ustødig, og fått urolig vekst.

 

Stikkeknivene fra Jon Dahlmo fungerte bra, men skaftene røk på samtlige fem selv om de ikke ble slått på. Det er heller ingen god løsning med med ei mutter ytterst på tangen for å holde skaftet. Her kunne det klinkes eller settes på ei låsemutter. På en av de gamle knivene var slipfasen mer avrundet enn på de nye, og dette er nok også en fordel. Dette er nok spesielt når kubben en stikker av er kokt. Vi prøvde å koke noen kubber, men tror vel egentlig ikke at det er noen fordel. Forutsetningen for å få bra stikker er uansett et godt emne, og emnet blir ikke bedre om det er kokt. En fordel med å koke var at det var litt lettere å stikke der det var uryddig ved, og evt småkvist. En ulempe kan være dårligere varighet på sluttproduktet, da det er lettere å kutte fibre da en stikker.

 
 
 
 

 

 
 Kontakt info 
Sømåen Tradisjonshandverk AS 
Sømåen Tradisjonshandverk AS holder til lengst nord i Hedmark fylke, i Engerdal Kommune. Sømådalen er ei trivelig grend med barnehage, skole,og butikk. Grenda har ca 80 ihuga innbyggere med smått og stort.
 
 
 
Henning Søndmør
Daglig leder
Mobil +4741696008    
E-post: hsondmor@bbnett.no


Karl Ove Søndmør
Mobil +4790946049
E-post:


Svein Joten
Mobil +4790681656
E-post: svein.joten@gmail.com


Oddgeir Riseth
Mobil +4795974104
E-post: oriseth@gmai.com
Get Directions
Sømåen Tradisjonshandverk AS
Kartdata ©2014 Google
Karta
Satellit
Lat=62.10364 , Lon=11.64262
 
 
 
 


 

© LightWeb